Нека ни е честит Денот на независноста!
8 Септември ја симболизира сувереноста, независноста и самостојноста на
РС Македонија.