Општина Маврово и Ростуше го отвара овој повик за учество на тендер за изградба на канцеларија која ќе служи како инфоцентар за туристи. 

Tender dokumenti