Select Page

Tag: izvestuvanje

viber_image_2022-05-03_19-00-38-522
4-ти Мај ден на општина Маврово и Ростуше
Thumbnail 1
ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ!
ИЗВОР НА ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЈА И РАСКОШНА УБАВИНА.
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
previous arrow
next arrow
viber_image_2022-05-03_19-00-38-522
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
previous arrow
next arrow

Информирај се и дознај

Потпишан Договор

Денес беше потпишан Договор за воспоставување на Заедничко административно одделение за управување со води и ризици од поплави, од страна на градоначалниците на општините во Полошкиот плански регион. Со овој договор се уредува интегрирано управување со подрачјата на речниот слив на река Вардар и Црнодримскиотречен слив опфаќајќи го само подсливот на река Радика и опфаќа формулирање активности и мерки за заштита и одбрана од поплави, заштита од ерозија ипорои, одбрана ‭ ‬од замрзнување на ‭ ‬површинските водни тела, како и ‭ ‬отстранување напоследиците од таквите штетни дејства на водите во општините од Полошкиот плански регион. Активноста се реализираше во...

Информирај се и дознај

Договор за донација

Градоначалникот Медат Куртовски потпиша договор за донација со господин Сафет Алили, претседател на хуманитарната организација Letzcare од Луксембург.Оваа организација реализираше неколку донации во општината како и во неколку здравствени домови во нашата држава.Градоначалникот се заблагодари во името на сите за целокупната донација што ја донираше оваа хуманитарна...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking