Општина Маврово и Ростуше го отвора овој повик за учество на тендер кој е наменет за набавка на теренско возило 4×4 кое ќе се користи за оддржување на велосипедските патеки во атарот на с. Жировница.


LETTER OF INVITATION TO TENDER


A- Instruction to tenders

c2_contractnotice_en.doc

c4b_itt_en.doc

B- Draft contract special conditions annexes

c4c_contract_en.doc

c4d_specialconditions_en.doc

c4e_annexigc_en.pdf

c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.doc

c4g_annexivfinoffer_en.doc

c4o1_fif_en.pdf

c4o2_lefcompany_en.pdf

E_1_Provisional and final acceptance

C- Further information

c4j_admingrid_en.doc

c4k_evalgrid_en.doc

D- Tender form

a14_declaration_honour_en.doc

c4l_tenderform_en.doc