Известување за јавен повик за средства од програмата за финансиска подршка на рибарството и аквакултурата за 2013

ЈАВЕН ПОВИК-РИБАРСТВО 2013_08.07.2013

известување за миа и зелс