Select Page

Author: Emsel Shabani

УП за инфраструктура за намена Е 1.8-инфраструктури за пренос на ел.енергија, нови 10(20)/0.4 кВ кабелски изводи и сн врска лоцирана на КП бр. 2011/1 и др.КО Маврово и КО Маврово вгр.,во с.Маврово,општина Маврово и Ростуше, со техн.бр. 0302-127/21 од ноември 2021г.

УП за инфраструктура за намена Е 1.8 (2)Download https://drive.google.com/file/d/1eD10bDipiHLBkx87bfWcZcrOD8kpk1tq/view

Read More

КОНКУРС за учество на стручни обуки за жени од општините Аеродром, Центар и Маврово Ростуше

Фондација ЦЕЕД Македонија во соработка со ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  И ОБУКА НА ВОЗРАСНИ „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“- ПАБ од Битола објавува конкурс за учество на стручни обуки за педикир и маникир, масажа, фризерки, кроење и шиење наменети за жени од следните општини: Аеродром, Центар и Маврово Ростуше. Обуките се спроведуваат како дел од проектот на UN Women “Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија”, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – СИДА. Заинтересираните кандидатки кои ги исполнуваат критериумите за учество можат...

Read More

КОНКУРС за учество на стручни обуки за жени од општина Маврово Ростуше

Фондација ЦЕЕД Македонија во соработка со ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  И ОБУКА НА ВОЗРАСНИ „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“- ПАБ од Битола објавува конкурс за учество на стручни обуки за педикир и маникир, масажа, фризерки, кроење и шиење наменети за жени од општина Маврово Ростуше. Обуките се спроведуваат како дел од проектот на UN Women “Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија”, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – СИДА. Заинтересираните кандидатки кои ги исполнуваат критериумите за учество можат да се пријават за...

Read More

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking