Select Page

Author: Emsel Shabani

ПОКАНА

Трета форумска сесија во рамките на Проектот Зајакнување на општинските совети во општина Маврово и Ростуше, Дом на култура во Ростуше, 13.12.2023, време 11:00 часот 3.-Dneven-red-3-FS_MiRDownload...

Read More

Општина Маврово и Ростуше

Почитувани, Во Домот на култура во Ростуше, на ден 29.11.2023, со почеток од 11:00 часот се одржа втората форумска сесија, од проектот Форуми на заедниците. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. На Втората форумска сесија граѓаните имаа можност да се запознаат со концептите кои беа презентирани од работните групи, кои во...

Read More

ПОКАНА

Почитувани, Општина Маврово и Ростуше Ве поканува на Втората форумска сесија во рамки на Проектниот форум што ќе се одржи во Дом на култура во Ростуше, на ден 29.11.2023, во 11:00 часот. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. 2.-Pokana_licna_Gradonacalnik_MiRDownload...

Read More

Општина Маврово и Ростуше

Почитувани, Во Домот на култура во Ростуше, на ден 15.11.2023, со почеток од 11:00 часот се одржа првата форумска сесија, од проектот Форуми на заедниците. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. На првата форумска сесија граѓаните имаа можност да се запознаат со активностите и целите на форумскиот процес и дадоа приоритет...

Read More

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking