Select Page

Author: Emsel Shabani

Посета на регионалната депонија Русино

Заедно со министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, амбасадорката на Швајцарија Вероник Улман, градоначалниците од полошкиот плански регион, директорите на комуналните претпријатија и управата на регионалното претпријатие Русино Полог бевме на теренска посета на регионалната депонија Русино на увид во напредокот на активностите реaлизирани во рамки на проектот за Интегрирано управување со отпад финансиран од швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања (SECO).Ефективно и одржливо управување со отпад е клучно за да се обезбеди благосостојба на граѓаните и за заштита на природата. Соработката меѓу локалните самоуправи и централната власт ќе придонесе за трајно решевање на проблемите со...

Read More

Жуборења од Радика 2022

Во спортската сала ,,Македонија” с. Ростуше се одржа еден од најголемите културни настани во Општина Маврово и Ростуше. Здружението за афирмација и развој на реканскиот крај – Рекански Порои, ја организа Манифестацијата ,,Жуборења од Радика 2022.” Манифестацијата има огромно значење за нас како општина бидејќи дента, ние пред огромната публика од цела држава ја претставивме нашата традиција, нашата богата култура и шаренолика носија, нашата кујна и сè она што е карактеристично за нас како народ. На манифестацијата свој настап забележаа и младите таленти Дефне Фејзули и Един Ахмети,фолклорната група Маврово-Ростуше, и учениците од ООУ ,,Јосип Броз Тито” – с....

Read More

КОНКУРС

за учество на жени на обука за Брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи Фондација ЦЕЕД Македонија во соработка со општина Маврово Ростуше објавува конкурс за учество на жени жителки на Општина Маврово Ростуше на Обука за брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи. Konkurs_Mavrovo-RostusheDownload...

Read More

Избор на заменик Градоначалник

Врз основа на член 52, став 5 од Законот за локална самоуправа и член 39, став 1 од Статутот на општина Маврово и Ростуше градоначалникот Медат Куртовски донесе решение за именување на член на советот на општината за заменик градоначалник. Со ова решение градоначалникот на општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски за свој заменик во случај на спреченост и отсуство од работа го именува лицето Кенан Елези, член на советот на општина Маврово и Ростуше од редовите на партијата...

Read More

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking