Select Page

Author: Emsel Shabani

КОНКУРС

за учество на жени на обука за Брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи Фондација ЦЕЕД Македонија во соработка со општина Маврово Ростуше објавува конкурс за учество на жени жителки на Општина Маврово Ростуше на Обука за брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи. Konkurs_Mavrovo-RostusheDownload...

Read More

Избор на заменик Градоначалник

Врз основа на член 52, став 5 од Законот за локална самоуправа и член 39, став 1 од Статутот на општина Маврово и Ростуше градоначалникот Медат Куртовски донесе решение за именување на член на советот на општината за заменик градоначалник. Со ова решение градоначалникот на општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски за свој заменик во случај на спреченост и отсуство од работа го именува лицето Кенан Елези, член на советот на општина Маврово и Ростуше од редовите на партијата...

Read More

ИЗВЕСТИЕ !

На ден 09.09.2022 година ќе се реализира втората терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за уништување на возрасни форми на комарци и останати штетници.Дезинсекцијата ќе се изведува навечер после 24.00 часот до раните утрински часови, само под поволни временски услови, ( ако случајно времето е врнежливо или со јак ветер дезинсекцијата се одложува за утредента или нареден ден под поволни временски услови ).За таа цел граѓаните треба да превземаат соодветни мерки за заштита а посебно Пчеларите да ги заштитат пчелите.                                 ...

Read More

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking