Select Page

Author: Emsel Shabani

Меморандум за соработка на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

На настанот “Партнерство за поефикасно управување во општините” градоначалникот на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски потпиша Меморандум за соработка со Bardhyl Marku Директор на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Со овој Меморандум општината се обврза во наредниот период од 18 месеци да работи на унапредување на своите капацитети за ефикасно прибирање на приходите од сопствени извори, подобрување на капацитетите за планирање и наплата на локалните даноци, такси и надоместоци, пристап до надворешни ресурси и подобро управување со јавните финансии во согласност со законската...

Read More

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking