Select Page

Author: Emsel Shabani

Општина Маврово и Ростуше

Почитувани, Во Домот на култура во Ростуше, на ден 29.11.2023, со почеток од 11:00 часот се одржа втората форумска сесија, од проектот Форуми на заедниците. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. На Втората форумска сесија граѓаните имаа можност да се запознаат со концептите кои беа презентирани од работните групи, кои во...

Read More

ПОКАНА

Почитувани, Општина Маврово и Ростуше Ве поканува на Втората форумска сесија во рамки на Проектниот форум што ќе се одржи во Дом на култура во Ростуше, на ден 29.11.2023, во 11:00 часот. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. 2.-Pokana_licna_Gradonacalnik_MiRDownload...

Read More

Општина Маврово и Ростуше

Почитувани, Во Домот на култура во Ростуше, на ден 15.11.2023, со почеток од 11:00 часот се одржа првата форумска сесија, од проектот Форуми на заедниците. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. На првата форумска сесија граѓаните имаа можност да се запознаат со активностите и целите на форумскиот процес и дадоа приоритет...

Read More

Одржливо користење на природните ресурси

На 3 ноември 2023 година, во Маврово, се одржа значаен настан како дел од проектот „Одржливо користење на природните ресурси во Кораб Коритник, Шар и Албанските Алпи“, имплементиран од CNVP и финансиски поддржан од PONT. На настанот, 13 грантисти (локални организации) потпишаа договори со CNVP за спроведување на различни локални проекти за заштитата на животната средина и биолошката разновидност, одржливо користење на природните ресурси, недрвени шумски производи и туризам заснован на природа. Општина Маврово и Ростуше доби поддршка за имплементација на проектот – Еко тезги – Дополнителна можност за промоција на локалните вредности и еко производите. Благодарност до ЦНВП...

Read More

Посета на Маниса, Република Туркије по повод сто годишнината од основањето на турската република

Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски престојуваше во работна посета на градот Маниса, Република Туркије по повод сто годишнината од основањето на Турската Република.На покана на валијата на град Маниса, Енвер Унлу и на претседателот на Здружението на македонските иселеници МАК – ЃОЧ Маниса, Џевдет Џомерт, градоначалникот Медат Куртовски заедно со заменик градоначалникот Кенан Елези, претседателката на советот Теута Мирто и советниците Ахмет Ахмети и Анеса Јонузоска присуствуваа на прославата организирана од градот Маниса.Исто така свое учество и неколку настапи имаше и фолклорната група од општината.Во текот на оваа посета градоначалникот оствари средба со валијата на градот...

Read More

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking