Република Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

 ИПА инвестициски грантови

 MSIP-IPA-NCB-053-18