Select Page

Month: August 2021

Cross-border biking Project: Next level of adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra

Денес, во рамките на проектот ” Авантуристички туризам на повисоко ниво: Прекугранично возење велосипеди во Општина Маврово и Дибра” беше потпишан договор за изградба на канцеларија која ќе служи како инфоцентар за туристи. Изведувач на градежните работи ќе биде фирмата ЕУРОЕДИЛ ХОЛДИНГ. Канцеларијата се наоѓа во центарот на Ростуше, во склоп на гимназијата. Во инфоцентарот ќе биде вработено и обучувано едно лице кое е дел од општинската администрација. Today in the frame of the “Cross-border biking Project: Next level of adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra”  was signed a contract for creation of multifunctional visitor center for tourists. The...

Read More

CROSS-BORDER BIKING

CROSS-BORDER BIKING NEXT LEVEL ADVENTURE TOURISM IN MAVROVO-ROSTUSHE DIBRA Авантуристички туризам на повисоко ниво: Прекугранично возење велосипеди во Општина Маврово и Дибра The Project: Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse & Dibër Financed by: The European Union represented by the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia CRIS Programme number and action title: Cross-border Programme Republicof North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2016 & 2017 The project is implemented by: ·Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) ·Association for Active Tourism Explorer 2018 Ohrid ·Keshilli i...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

Новогодишно обраќање

Galichnik Wedding 2018

Мавровско-Реканска убавина