Градежни работници од општина Маврово и Ростуше…

Градежни работници од општина Маврово и Ростуше со механизација сопственост на општината и несебична помош од претседателот на месната заедница од село Жировница, деновиве работеа на реконструкција на селскиот пат кон месноста Голема планина на Дешат. Патот е целосно саниран и оспособен за теренски возила, со што се овозможува полесен пристап кон високите предели на планината Дешат. Како што е познато во оваа област до почетокот на есента е предвидено целосно да бидат изградени велосипедските патеки од проектот “Прекугранично возење велосипеди – повисоко ниво на авантуристички туризам во Маврово – Ростуше и Дибра Construction workers from the Municipality of...

Read More