Соопштение

Почитувани, Во табелата подолу се наведени сите лица кои заклучно со 07.03.2021 година се пријавиле на конкурсот за Учество во својство на реонски инструктор/реонски попишувач на Пописот на населението, домаќинствата и становите на Република Северна Македонија за 2021 година. За таа цел, на ден 11.03.2021 (четврток) во10 и во 12 часот во просториите на СОУ Маврово и Ростуше, со адреса во Ростуше ќе се одржи тестирање за реонски инструктори и попишувачи. На тестирањето задолжително е носење заштитна маска КН 95 како и потребните документи наведени во кокурсот.  Amir Imeri Xhemil Bedrija Sejdiu Bajram Gezim Shaqiri Xheladin Hasib Rashiti Shaban...

Read More