Општина Маврово и Ростуше ги известува своите граѓани…

Општина Маврово и Ростуше ги известува своите граѓани, дека, од денеска сите служби од одделението за нормативно – правни работи, финансии и одделението за општи работи на општината, ќе бидат во функција во новата општинска административна зграда, која се наоѓа блиску до здраствениот дом во Ростуше.   Овој проект беше реализиран на барање на Владата, Европската Унија (ЕУ) се согласи да обезбеди 15,5 милиони евра за развој на руралната инфраструктура. Вкупниот износ на програмата, вклучувајќи го и кофинансирањето од страна на Владата изнесува 20,667 милиони евра. Програмата ја имплементира Министерството за финансии, а истата е администрирана од страна на Светска...

Read More