Select Page

Month: October 2019

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја оддржа својата 32 седница

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја оддржа својата 32 седница со која претседаваше Претседателот на Советот, Алил Алили. На седницата присуствуваа сите Советници и Градоначалникот на Општината Медат Куртовски. На седницата беа донесени одлуки за вклопување на без правно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација. Донесена одлука за измена на распоредот на срествата на буџетот на Општината, донесена одлука за одобрување на финансиски срества за санација на училница во ОУ Јосип Броз Тито – Жировница, исто така со предлог на советот на родители и училишниот одбор донесена одлука за промена на името на ОУ Ѓорѓи Пулески с....

Read More

Комисијата за унапредување на правата на пациентите ја оддржа својата 22-ра седница

Комисијата за унапредување на правата на пациентите ја оддржа својата 22-ра седница со која претседаваше претседателот на комисијата, Илмија Шабани. На оваа седница на дневен ред беше точка во која се даде детална анализа на темата Дијабетес како се почеста болест која на жалост се јавува и кај помладото население. Претседателот на комисијата, Илмија Шабани и Др. Мевмет Џафери дадоа пообемно образложение во врска со оваа болест, нејзините причинители, наследниот и другите фактори кои до принесуваат за заболување од оваа болест, влијанието на некои лекови, симптомите како и превенција од шеќерната...

Read More

Општина Маврово и Ростуше категорично ги отфрла искажаните невистини…

Општина Маврово и Ростуше категорично ги отфрла искажаните невистини од страна на пратеникот во Сообранието на РСМ, Дафина Стојаноска. Имено на партиска активност, пред своите членови, во отсуство на искреност во себе да се каже вистината за успешната работа на локалната самоуправа, како и немање визија и идеи за иднината и развојот на овој регион, Пратеничката си зеде за право преку искажување на невистини да ја манипулира јавноста дека Општината нема реализирано крупни капитални проекти. Не дека сме погодени од овие искажани невистини, туку само поради јавноста сакаме да ја потсетиме Пратеничката, дека за нецели две години Општина Маврово...

Read More

11 Октомври Ден на оруженото востание на НОБ

Со голема почит кон загинатите борци, народни херои и дејци и на сите што ги дале своите животи во НОБ и Револуцијата. Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски на сите граѓани на Република Северна Македонија им го честита празникот 11 Октомври Ден на оруженото востание на...

Read More
  • 1
  • 2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking