Select Page

Month: March 2019

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски додели нагледни срества и лектири…

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски додели нагледни срества и лектири на сите Основни Училишта од Нашата Општина. На барање на Основните Училишта, Општината во вкупна вредност од околу 300.000 денари набави нагледни срества и лектири за потребите на Основните Училишта се со цел да се подобри квалитетот на образовниот процес. Ова е само еден мал дел од она што Општината го има како план за поддршка на образованието. Ваквата поддршка ќе продолжи и во...

Read More

Градоначалникот Медат Куртовски на лице место се запозна со градежните работи во с.Требиште

Градоначалникот Медат Куртовски и Претседателот на Советот на Општината Алил Алили на лице место се запознаа со одвивањето на активностите и динамиката на градежните работи во с.Требиште. Во тек се градежни активности во с. Требиште каде се врши реконструкција на дел од селската водоводна мрежа. Проектот е со вкупна вредност од 1.605.243 денари срества обезбедени од сопствениот буџет на Нашата Општина. Со реализација на овој проект нашите жители од с. Требиште ќе добијат поквалитетна вода за пиење како и ќе се регулираат губитоците на вода кои беа чести, поради досегашната дотраена водоводна мрежа во селото. Општина Маврово и Ростуше...

Read More

Ученици од седмо одделение при ОУ Ѓорѓи Пулески од Ростуше…

Ученици од седмо одделение при ОУ Ѓорѓи Пулески од Ростуше заедно со нивниот класен раководител Тасим Асани ја посетија Нашата Општина. Целта на посетата беше запознавање со работата на Градоначалникот, Советот на Општината како и работата на општинската администрација. Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше накратко ги запозна со карактеристиките, профилот, културното богаство на општината, со својата работа, надлежностите и обврските кои произлегуваат од функцијата Градоначалник, како и со работата на Советот на Општината, неговите ингиренции, начинот на кои ги носат одлуките во советот како и поставеноста на општинската администрација, функционирањето, обврските кои ги има се со цел подобри...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking