Select Page

Month: October 2018

Меморандум за соработка со Здружението за Локален и Рурален развој…

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски потпиша Меморандум за соработка со Здружението за Локален и Рурален развој како и договор за партнерство со ГЕФ – ПМФ во поглед на техничкиот дел од проектот. Во рамките на овој проект планирано е ”Интегриран пристап кон решавање на проблемот со пластична ПЕТ амбалажа во Општината”. Главна цел на проектот е да се воспостави процес на собирање и рециклирање на количините на ПЕТ пластика во Општина Маврово и Ростуше. Одредување на локални еколошки потреби и приоритети за Општината. Обучени и мотивирани граѓани за учество во организирано собирање на искористена пластична амбалажа...

Read More

Оддржан состанок на колегиум на Општината со кој претседаваше Градоначалникот Медат Куртовски

Оддржан состанок на колегиум на Општината со кој претседаваше Градоначалникот Медат Куртовски. На состанокот беше разгледана реализацијата на тековните задолженија кои беа дадени минатиот период како и отворена беше дискусија и дадени насоки за реализација и нови задолженија по кои треба да се постапи во наредниот период со претходно утврдени рокови. На состанокот присуствуваа сите раководители на одделенија и други административни...

Read More

Градоначалникот Медат Куртовски имаше работна средба со лидерот на проектот за подобрување…

Градоначалникот Медат Куртовски имаше работна средба со лидерот на проектот за подобрување на управувањето со цврст отпад во Полошкиот Регион финансиран од Швајцарскиот Државен Секретаријат за економски прашања – СЕЦО, Матхиас Шоентелд. На средбата беше дискутирано за сите активности кои треба да се превземаат во наредните две години кои ќе се реализираат во четири фази. Општина Маврово и Ростуше ќе земе активно учество во сите овие фази се со цел долгорочно да се среди функционирањето на овој систем со кој ЈПКД – Маврово непречено ќе го транспортира собраниот отпад во депонијата Русино која треба да биде изградена по сите...

Read More

Општина Маврово и Ростуше го соопштува месното население од с. Скудриње

Општина Маврово и Ростуше го соопштува месното население од с. Скудриње дека поради смена на оштетена цевка од водоводната линија која доаѓа од с. Галичник денес 08.10.2018 и утре 09.10.2018 (Вторник) ќе биде во прекин дотурот на вода од овој извор. Ви благодариме на разбирањето....

Read More

Градоначалникот, Медат Куртовски на сите учители, просветни работници…

Градоначалникот, Медат Куртовски на сите учители, просветни работници од Нашата Општина како и сите учители ширум светот им го честита 5’ти Октомври Светскиот ден на Учителот. Во честитката Градоначалникот, Куртовски нагласи дека Општина Маврово и Ростуше вложува многу во почитувањето на личноста и интегритетот на Учителот исто така Општината сака да биде партнер со образованието, да соработува со целиот наставен кадар со што би се подобрил целиот образовен систем. Заедно би изградиле едно модерно општество, да изградиме младина со која Општината ќе се гордее во иднина. Да можеме со гордост да кажиме дека тоа беа нашите уценици кои ќе...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking