Поради реконструкција во напојна тс35/10кв Јанче…

Почитувани, Поради реконструкција во напојна тс35/10кв Јанче и 10 кв далеководи, во четворток 20.04.17 од 10:00 до 15:00 часот ќе има прекид на електрична енергија во Долнореканскиот крај. Со...

Read More