Повик за пријавување на обуки

Здружението за локален и рурален развој во рамки на проектот „Жените од руралните средини: клуч за економскиот развој“ договор број 12-9140/1, финансиран од Делегација на Европска Унија, имплементиран на Министерство за финансии (ЦФЦД) и Министерство за труд и социјална политика (МТСП) ги повикува сите невработени жени помеѓу 20 и 45 години кои се заинтересирани да посетуваат бесплатни обуки и пракса за шиење и за фризерки и козметичарки да се пријават на телефоните или на електронската адреса наведена подолу. Покрај тоа, обезбедени се обуки и за жените кои собираат шумски плодови, како и сертификат според законските прописи на државата. Покрај...

Read More