Select Page

Month: October 2015

Стратегиска оценка за животната средина

Во просториите на Средното Општинско Училиште Маврово – Ростуше извршена е јавна расправа по извештајот за стратегиска оценка за животната средина за локална стратегија за климатски промени за Нашата Општина односно извршена е презентација на документот за Општинска стратегија за климатски промени на Општина Маврово и Ростуше. На јавната расправа свое учество зеде Градоначалникот Мукрем Мехмеди, членови на работните тела кои придонесоја за успечно изготвување на извештајот и стратегијата, преставници од образовниот сектор, администрацијата како и граѓани од сите населени места во Нашата...

Read More

Започна изградбата на двата еко – пазари

Во присуство на Градоначалникот Мукрем Мехмеди, преставници на Европската Унија, Градоначалникот на Општина Ѓинар – Албанија која е наш партнер во овој проект за прекугранична соработка, директорите на НП-Маврово и ЈКПД-Маврово како и голем број производители на ЕКО производи од Долнореканскиот и Мавровскиот регион се отпочна со изградба на пазарите кои се дел од ИПА – Програмата за прекугранична соработка на ЕУ помеѓу Општина Маврово и Ростуше од Македонска страна и Општина Ѓинар од Албанска страна преку проектот ”Промоција на еко производи во прекуграничната област”. Двата пазарa во Маврово-Ростуше треба да бидат готови до крајот на годинава и, според...

Read More
  • 1
  • 2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking