Select Page

Month: September 2015

Проект за заштита и спасување од пожар

Републичкиот црвен крст во соработка со Турската црвена полумесечина изведе вежба во Основното Училиште Ѓорѓи Пулески од Ростуше за заштита, спасување и евакуација на ученици и друг персонал од учулишната зграда при евентуален пожар или други несакани елементарни непогоди. Овој проект траеше неколку месеци во обука и едукација на учениците и професорите од Средното и 4 основни учулишта во општината. Предходно беше презентиран планот и подготвените елаборати во кој прецизно беше укажано како секоја единка ќе си ја знае својата задача и дејствување при евентуална елементарна непогода или...

Read More

Започна новата учебна година за 619 ученици од нашата општина

Училишното ѕвонче денеска го означи почетокот на новата 2015/2016 учебна година a Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди на првиот ден од новата учебна година го посети Средното Општинско Училиште во Ростуша во кое оваа година настава ќе следат 137 ученици од кои 45 ученици во прва, како и Основните Училишта во Нашата Општина во кои оваа година настава ќе следат 619 ученици. Градоначалникот Мехмеди на сите вработени им посака успешна работа а на сите ученици пред се здравје, успех и добри резултати во натамошното образование, потенцирајќи дека квалитетно образование, труд и макотрпна работа е далеку од...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking