Освоено прво, второ и четворто место

Освоено прво, второ и четворто место на државен натпревар во Неготино. Ученици од СОУ Маврово – Ростуше учествуваа на Државниот натправар на млади истражувачи на Р.М, кој беше организиран од Народна Техника а целиот процес беше организиран и одценет од страна на професори на Техничките факултети од УКИМ. Ученичката Мехида Мехмеди го освои 1 (првото) место по Биологија од областа на Систематика на тема ”Лековотите растенија од мојот крај” Севима Рамадани го освои 2 (второто) место по Географија на тема ”Миграциите во реканскиот регион” Исто така ученичката Суела Арслани претставувајќи ги достоинствено традиционалната Реканска носија и Реканската храна на тема...

Read More