Select Page

Month: November 2014

Седница на Комисијата за Статус и Прописи

Комисијата за Статус и Прописи денес ја одржа својата прва седница на која донесе предлог одлука за изменување и дополнуваање на Статусот на Општина Маврово и Ростуша. Со измената се предлага формирање на три совети и тоа: 1. Совет за јавна безбедност во сообраќајот, кој ќе има задачи за унапредување на работите врзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата во нашата општина, унапредување на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во сообраќајот и развивање на сообраќајно – образовната работа во училиштата, остварување на соработка и координација во превентивната работа на државните органи, институциите, правните и други субјекти по прашањата на...

Read More

Скокни до елен скок

Петок, 7 Ноември во 13:00 часот кај Мостот Елен Скок ќе има промоција на наслеството на Дебар и Река по повод заедничките активности за зачувување и промоција на културното и природно наслество на регионот. На настанот ќе присуствуваат и Градоначалниците на Општина Маврово и ростуша Мукрем Мехмеди и Општина Дебар Ружди Љата и Директорот на Управата за заштита на културното наслество при Министерството за Култура, Виктор...

Read More

Известување

Се известуваат корисниците на социјална парична помош од Општина Маврово и Ростуша дека ЦСР- Гостивар во текот на месец Ноември додека трае обновата ќе доаѓа во канцеларијата во Ростуша со цел прием и обнова на докумети за материјална и семејна состојба на домаќинството. Одредени датуми на кои ќе бидат вработените од ЦСР-Гостивар се : 06.11.2014 година – Четворток 13.11.2014 година – Четворток 14.11.2014 година – Петок 27.11.2014 година – Четворток 28.11.2014 година – Петок Потребни документи на корисниците при поднесување на барањето за продолжување на правото за социјална парична помош се: 1. Лична карта на увид 2. Пресуда 3....

Read More

Советот на Општината ја оддржа својата 21 седница

Во општинската сала за состаноци, Советот на Општината ја оддржа својата 21 седница со која претседаваше Рамиз Рамадани. На седницата покрај советниците присуствуваше и Градоначалникот, Мукрем Мехмеди. На оваа седница беа разгледани неколку предлог одлуки и програми од областа на образованието, урбанизмот и просторното планирање на територијата на локалната самоуправа. Донесени одлуки за пристапување кон измена на дел од урбанистички план за с.Маврово и други населени места. Верификацирани мандатите на нови избрани совети на месните заедници во населените места на општината. Прифатена иницијатива за измена и дополнување на статутот на Општина Маврово и Ростуша со која Градоначалникот на Општина...

Read More

Одржана трибина на тема лобирање

Во просториите на општинската сала за состаноци се одржа трибина на тема “Лобирање, Жената – лобист во Нашата Општина”. каде што присуство зедоа и Градоначалникот на Општината Мукрем Мехмеди, Пратеникот во Собранието на РМ, Алим Билали и Ристана Лалческа поранешен пратеник во Собранието на РМ и ментор на овој проект. На трибината учество зеде и Светлана Мазгалоска – Лучетик поранешен пратеник во Собранитето на РМ и стратешки ментор на темата која денеска беше на дневен ред на одржаната трибина. Во овие динамични општествени процеси гласот на жената и нејзините иницијативи резултираа со подигнување на свеста за учество на жената во...

Read More
  • 1
  • 2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking