Select Page

Month: September 2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) Градоначалникот на оппштина Маврово и Ростуша го дава следново     С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање Јавна Презентација и Јавна Анкета по Нацрт- ЛУПД за гр.парцела на КП 1570 КО Ростуше, големи трговски единици – Пазар Општина Маврово и Ростуше         Општина Маврово и Ростуша за Нацрт- „ЛУПД за градежна парцела на КП бр. 1570 КО Ростуше, со намена – големи...

Read More

Претставници од борнова – измир во посета на нашата општина

Претставници од Советот на Општина Борнова – Измир и претседателот на здружението на нашинците во Измир “Измакгоч” беа во посета Нашата Општина. На работната средба со Градоначалникот, Мукрем Мехмеди, гостите беа запознаени со активностите кои ги презема општината за равој на туризмот, како и активностите кои ги преземаме за привлекување на странски инвестиции во овој регион, со што значително би се подобриле условите за живот.Ерај Бујук Советник во Советот на Општина Борнова воодушевен од убавините на овој регион даде ветување дека најискрено ќе се заложи за поактивно промовирање на нашиот регион како доста атрактивно место за одмор и рекреација...

Read More

Честит 8-ми Септември

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди на сите граѓани од Нашата Општина како и на сите граѓани од Нашата Татковина им го честита 8-ми Септември Денот на Независноста на Република Македонија посакувајќи Европска перспектива за сите граѓани. Република Македонија утре одбележува 23 години од успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Убедливо мнозинство, над 95 отсто од граѓаните што излегоа на референдумот на 8 септември 1991 година, позитивно одговорија на референдумско прашање „Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на...

Read More

еу караван низ македонија

Маврово и Ростуша беше домаќин на ЕУ Караван Емисија која се емитува на Македонскиот јавен сервис.Специјални гости во оваа емисија која се снимаше во хотел Бистра во Маврово, беа Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди менаџерот по финансиско работање во Еуроедил – Холдинг, Кадрија Кадриу и нордиецот Драко Дамјаноски.На форумот кој одеше во живо на МТВ1 се зборуваше за Европските стандарди во општината, за општинските проекти кои се финансирани со помош на европските фондови, за тоа каква била општината низ годините, што се променило во последните дваесет години и што би требало да се стори во иднина за...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking