Select Page

Month: July 2014

Почувствувај го здравиот рурален живот

      Градоначалникот Мукрем Мехмеди и претставници на Федерацијата на Фармери (ФФРМ) го посетија бачилото на планината Бистра во сопственост на Шабан Нануди, Исто така во присуство на голем број гости во хотел Срна во Маврово беше извршена дегустација на овчо сирење од локални произведители од нашиот регион. Овој настан беше организиран во рамките на проектот “Почувствувај го здравиот рурален живот” кој е финансиран од ИПА Програмата за прекугранична соработка со Албанија 2007- 2013, спроведуван од страна на Федерацијата на Фармери (ФФРМ) како водечки партнер и Албанскиот Земјоделски Совет (КАСХ). Целта на проектот е да придонесе кон подобрување...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking