Select Page

Month: February 2014

Експерти, Претставници од ЕЛЕМ

Експерти, Претставници од ЕЛЕМ, Претставници од Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање, Општината, Националниот Парк и Претставници од други релевантни институции ќе вршат презентација на Хидроенергетскиот Проект Луково Поле, на целата дукументација со која располага до овој момент ЕЛЕМ и МЖСПП низ повеќе населени места во нашата општина.  На оваа презентација ќе имаат можност сите наши граѓани да постават свои прашања во врска со Проектот Луково Поле. 18.02.2014 година (Вторник) 16:00 часот во Домот на Култура во Ростуша. 17:30 часот во Основното училиште во Велебрдо. 19:00 часот во Основното Училиште во Требиште. 19.02.2014 година (Среда)  16:00 часот во Основното училиште во Жировница. 17:30 часот во Основното училиште во...

Read More

Поттикнување на Развојот на Земјоделството

Претставници на Агенцијата за Поттикнување на Развојот на Земјоделството од Гостивар во просториите на Општината во Ростуша извршија презентација за поттикнување на развојот на земјоделство на теми : Владини рограми за подршка на земјоделци за 2014, Форми на регистрација, Минимални барања за добра земјоделска пракса, Паушално одданочување, Агротехника на компир, Подигање на нов овошен насад од лешник и др. Иста таква презентација извршија и во с. Жировница. Презентациите се состоеја од правилна подготовка на почва за садење односно агротехничка анализа на почвата, најпогодно време на садење на лешникот, избор на сорти, правилно Ѓубрење на садникот, правилно Наводнување, правила на берње,...

Read More

Презентација на претставници од АФПЗРР во Ростуша и Жировница

Претставници на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Руралниот Развој од Гостивар На 07.02.2014 Во 10.00 часот во просториите на Општината во Ростуша ќе има презентација за поттикнување на развојот на земјоделство на теми : Владини рограми за подршка на земјоделци за 2014, Форми на регистрација, Минимални барања за добра земјоделска пракса, Паушално одданочување, Агротехника на компир, Подигање на нов овошен насад од лешник и др.  Иста таква презентација ќе има и во с. Жировница со почеток во 13 часот....

Read More

Почитувани сограѓани

Како градоначалник на Општина Маврово и Ростуша донесов одлука секој Понеделник и Среда во неделата да бидат мои приемни денови за сите граѓани на Општина Маврово и Ростуша. Средбите во Маврово ќе започнуваат секој понеделник од 13:00 часот во просториите на општината во Маврови Анови, и секоја среда од 09.00 часот во просториите на општината во Ростуша и ќе траат се до приемот на сите заинтересирани граѓани. Вие ќе имате можност од мене а и од целокупната општинска администрација да побарате одговор на прашања кои се од Ваш интерес, да ги изнесете своите проблеми и да побарате решение за...

Read More
  • 1
  • 2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking