Select Page

Month: January 2014

Модна недела во ОУ во Скудриње

Учениците од Основното Училиште Блаже Конески од с. Скудриње во рамките на проектот Меѓуетничка Интеграција во Образованието кој проект го реализираат со меѓусебна соработка со Основното Училиште Кемал Ататурк од с. Пласница направија изведба на модна инспирација на традиционални носии од Мадедонско, Турско и Италијанското културно наслество. Целта на проектот кој се спроведува втора година по ред е градење на подобар соживот и промовирање клима на заемно разбирање и почитување. Проектот за меѓуетничка интеграција ќе се реализира до декември 2015 година во повеќе училишта во земјава....

Read More

Почитувани сограѓани

Почитувани сограѓани Согласно заложбите на Владата на Република Македонија за поголема достапност до информациите и отвореност кон граѓаните, а во функција за полесно остварување на одредени права, услуги и проекти, Јавната Установа Меѓуопштински Центар за Социјални Работи – Гостивар организира отворени денови за жителите на Општина Маврово и Ростуша секој четворток од 10:00 часот во канцеларијата за социјални работи во Ростуша. Општина Маврово и Ростуша Сектор за односи со...

Read More

Работна средба со замник министерот за ЛС, Горги Сајкоски

Имплементацијата на развојните проекти во општината, како и тековните активности во остварувањето на функциите на органите на Локалната Самоуправа, беа темите на кои разговараа заменикот министерот за Локална Самоуправа, Горги Сајкоски и Државниот Секретар во Министерството, Билјана Цветановска Гугоска, со Градоначалникот на Нашата, Општина Мукрем Мехмеди. Акцентот во разговорите беше ставен на запознавање на текот на проектите од ИПА Програмата за прекугранична соработка, со акцент на двата проекти за прекугранична соработка со Р. Албанија и Косово, за кои што Нашата Општина за проектот со Р. Албанија има добиено позитивен одговор и во најскоро време треба да се започне со...

Read More

Обука во рамките на проектот “Почуствувај го здравиот рурален живот”

Во просториите на Општината во рамките на проектот “Почуствувај го здравиот рурален живот” кој е финансиран од ИПА-програмата на ЕУ за прекугранична соработка со Р. Албанија а имплементиран од страна на Федерацијата на Фармерите НА РМ и Албанскиот Земјоделски Совет, се одржа средба се со цел едукација и обука на нашите земјоделци, сточари, пчелари и граѓани кои се занимаваат со било какво произвоство на еколошки чиста храна. На средбата се разработија теми за обуки за произвоство во фарма, стратешки планирања, бизнис планови, органско произвоство односно принципи и практики на произвоство, алтернативно произвоство како што се рибници, растенија кои не...

Read More

Директорот на УСАИД, Џејмс Стеин во посета на Општината

Директорот на Агенцијата за Меѓународна Соработка УСАИД, Џејмс Стеин во прва посета на Нашата Општина која по негово кажување била најубавата општина со природно – геогравски карактеристикки во Македонија. Во рамките на неговата работна посета на Нашата Општина имаше работна средба со Градоначалникот, Мукрем Мехмеди. На средбата која се одржа во просториите на административната зграда на Општината , Градоначалникот Мехмеди на своите гости накратко им ја опиша структурата и демографските карактеристики на Нашата Општина, проектите кои се во тек на реализација како и планираните активности што треба да ги реализира локалната самоуправа како и доделувајќи му плаката со грбот...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking