Select Page

Month: November 2013

Градоначалникот, Мехмеди се вклучи во акцијата ден на дрвото

Поради снежната покривка над најубавиот регион во нашата Македонија, пошумување се вршеше по долината на реката Радика. Во денешната есенската акција за садење дрво под мотото “засади здравје, засади здрава иднина” се вклучија и Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди и Директорот на НП Маврово, Онер Јакупоски заедно со вработените од општинската администрација, директорите, вработените и учениците од ОУ и СОУ, вработените од националниот парк, како и граѓани од нашата општина. Ние како Општина покрај уставната обврска, земаме учество и придонес за заштита на природата, грижејќи се за природата се грижиме за нашето здравје, постојаното пошумување е...

Read More

Подготовки за утрешната акција

Директорот Виктор Митрески заедно со вработените и учениците од ОУ Денче Дејаноски од Маврово, после реализирањето на наставната работна програма, расчистувајќи го сметот од повеќе локации во населеното место Маврово ги завршуваат последните подготовки во пресрет на утрешниот ден на кој ќе се спроведе есенската акција за садење дрво под мотото “засади здравје – засади здрава иднина”. На повеќе локации на територијата на нашата Општина предвидено е да се засадат над 1000 садници од даб и багрем на која акција ќе учествуваат Градоначалникот, Мукрем Мехмеди претседателот на совет Неџат Исмаили, Директорите, вработените и учениците од Средното и Основните училишта,...

Read More

Екипа од центарот за социјални работи од Гостивар во нашата општина

Успешно завршена акцијата за обновување на документи за корисниците на социјална парична помош за граѓаните на Општина Маврово и Ростуша која по барање на градонашалникот, Мехмеди се спроведе на територијата на Општината, со цел нашите граѓани брзо и ефикасно да ги достават документите со што не патувајќи до Гостивар околу педесеттина километри заштедија и време и финансиски срества. Екипа од центарот за социјални работи од Гостивар цела работна недела вршеше прием на документи во населените места Скудриње, Жировница и...

Read More

Поставена е нова асфалтна коловозна лента во Велебрдо

Благодарение на поволните временски услови, викендот продолжија активностите со асфалтирање на оштетени делови од локалните патни правци со цел заштитување на локалните патишта низ сите населени места на целата територија од општината. Завршија подготвителните и финалните градежни работи за преасфалтирање на дел од локалниот пат низ с. Велебрдо. Се работи за делница во должина од стотина метри која е најоштетен дел од овој патен правец. Целосно е одстранет стариот и дотраен асфалт, поставена е нова асфалтна коловозна лента во широчина од околу четири метри. Сите овие, како и други неспомнати градежни зафати во општината, се дел од програмата на...

Read More

Се заштитуваат локалните патишта во нашата општина

Во тек се активности за заштитување на локалните патишта низ сите населени места во општината. Асфалтирањето на оштетени делови на патниот правец од регионалниот пат Гостивар – Дебар (место викано пороишта) па се до старата амбуланта во с.Скудриње е во завршна фаза, додека во процедура е тендер за одбирање на фирма која ќе изврши целосно асфалтирање на делот од локалниот пат од стара амбуланта па се до влезот на с. Скудриње (место викано долна...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking