Select Page

Month: September 2013

градоначалникот, мехмеди ушествуваше на нехпо саемот на општини во риека

градоначалникот, мехмеди ушествуваше на нехпо саемот на општини во риека Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди заедно со директорот на Јавното Комунално Препријатие-Маврово, Васе Ѓорѓевски учествуваа на Меѓународен саем на општини- NEXPO кој се оддржа во градот Риека Р.Хрватска. На саемот учество земаа над 300 општини од Македонија, Турција, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Црна Гора како и претставници на општини од Европската Унија. Градоначалникот, Мукрем Мехмеди покрај промовирањето на убавините и можностите за алтернативен еко туризам на територијата на нашата општина, како член на УО на ЗЕЛС зеде активно учество и во промовирање на другите општини...

Read More

добра приказна – добра туристичка дестинација

 „добра приказна – добра туристичка дестинација„ На иницијатива на Скопје 3Д и Туристичката Комора на Македонија се одржа средба на туристички работници на тема „добра приказна – добра туристичка дестинација„. На покана на Туристичката Комора на Македонија на средбата учествуваа проект асистентот на Пилот проектот за локален економски развој на Дебар и Река“. од општина Маврово и Ростуша, Шенол Имери и Елвира Ејупи како претставник од секторот за Локален Економски Развој од Општина Маврово и Ростуша. На која средба претставниците од нашата општина ги претставија нашите убавини, предности и можности за инвестирање како во туризмот така и во други...

Read More

Подобрување на вклученоста на немнозинските заедници на локално ниво преку комисиите за односи меѓу заедниците

Претседателот и членовите на Комисијата за Односи Меѓу Заедниците од Општина Маврово и Ростуша учествуваше на работилница заедно со своите колеги од општините Центар Жупа, Струга, Тетово, Брвеница, Долнени и Крушево во организација на Институтот за Развој на Заедниците (ИРЗ) на тема “Подобрување на вклученоста на немнозинските заедници на локално ниво преку комисиите за односи меѓу заедниците”. Во текот на целата работилница членовите меѓу себе разменуваа мислења, искуства како ги решавале проблемите на кои наидувале во текот на досегашната работа, исто така се разговараше како заеднички да се делува во иднина за што поефикасно функционирање на комисиите преку кои...

Read More

Градоначалникот, Мехмеди и членот на УО на ЕВН-Мекедонија

Градоначалникот, Мехмеди и членот на УО на ЕВН-Мекедонија, Гиевски на работна средба со граѓаните. Како резултат од работните средби што ги имаше Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди со Претседателот на Владата на РМ, Никола Груевски, денес членот на управниот одбор на ЕВН- Македонија, Игор Гиевски заедно со Градоначалникот, Мукрем Мехмеди беа на работна средба со граѓани од населените места Жировница, Ростуша, Требиште, Скудриње како и во Мавровскиот регион се со цел да се детектираат актуелните проблеми кои го тиштат нашиот градѓанин како и изнаоѓање на брзи решенија за истите. Претставникот УО на ЕВН-Македонија, Игор Гиевски укажа...

Read More

Официјално од денес Општина Маврово и Ростуша ја има во владение спортската сала

Официјално од денес Општина Маврово и Ростуша ја има во владение спортската сала која е дел од спортско рекреативниот центар “Радика”. Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди кој со својата работа и упорност е еден од најзаслужните што денес нашите граѓани имаат можност да спортуваат во одлични услови која ги нуди ново изградената спортска сала. Денес во присуство на преставник на нарачателот на “Агенцијата за Млади и Спорт”, Ѓорѓија Симоновски, преставник на изведувачот “Пелагонија” АД, Предраг Доневски, преставник на подизведувачот “Картел” од Гостивар, Ирфан Јашари се изврши примопредавање на клучевите од влезната врата на објектот и опремата...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking