Select Page

Јавни набавки

Јавни набавки

Tender for Creation of Visitor Center

Општина Маврово и Ростуше го отвора овој повик за учество на тендер Volume 1 a14_declaration_honour_enDownload Download d4j1_fif_enDownload b8o1_admingrid_simp_enDownload d4j3_lefcompany_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_enDownload ds2_contractnotice_simpl_enDownload ds4b_itt_simpl_enDownload ds4c_tenderform_simpl_enDownload ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_enDownload ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_enDownload Form 4.3_Power of attorneyDownload Volume 2 d4p_annexgc_enDownload ds4n_contract_simpl_enDownload ds4o_specialconditions_simpl_enDownload Volume 3 d4u_techspec_enDownload MAVROVO ROSTUSHE MKDownload MAVROVO ROSTUSHE ENDownload Volume 4 4ds4w_finoffer_4dot2_simpl_enDownload Volume 5...

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА (изменет и дополнет)

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ (изменет и дополнет) 11.12.2018 (изменет и дополнет) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking