Ве информираме дека општина Тетово ја објави повторно позицијата за Раководител на заедничко одделение за управување со води и ризици од поплави во Заедничко одделение за управување со води и ризици од поплави во Полошки регион. 
Ве замолуваме да го циркулирате огласот до заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите за оваа позиција. 


Подолу линк од објавата во веб страната на општина Тетово. 
https://www.tetova.gov.mk/getart.aspx?aid=3455&lan=2