Јавен Повик до евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општинско – Корисна Работа.