ЈАВЕН ОГЛАС И ПРИЈАВА ЗА ОБЈАВА НА ВЕБ СТРАНАТА НА ОПШТИНАТА


ОДЛУКА

За вршење избор на кандидат по јавен оглас за вработување