На сите Македонски граѓани нека е честит 23 Октомври големиот државен празник – Денот на Македонската Револуционерна Борба.

Градоначалник на
Општина Маврово и Ростуше
Медат Куртовски.