Целосно опремен камионот за собирање на смет при ЈКП-Маврово
Камионот за собирање на смет што Јавното Комунално Препријатие го користи во мавровскиот регион со нова сменета надградба за собирање смет на најсофистициран начин, комплетно сменета сигнализација како и целосно заштитен, офарбан и целосно опремен и подготвен за непречено да биде искористен во услугите што ги дава ЈКП- Маврово на граѓаните.
Директорот на ЈКП-Маврово, Васе ѓорѓевски изјави дека менаџерскиот тим и вработените на ЈКП се целосно подготвени за извршување на услугите и обврските кои ги имаат према граѓаните и во престојнава зимска сезона и најави нови инвестициони вложувања во наредниот период.
kamion na jkp