Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата 37- ма седница, покрај другите одлуки, донесе и одлука за доделување на финансиска помош во вредност од 310 000 денари (5.000 евра) за настраданите од земјотресот во градот Елазиг, Р. Турција.
Со донесување на оваа одлука, Општина Маврово и Ростуше изкажува солидарност кон Турскиот народ, кој секогаш преку своите институции во РСМ, преку многу реализирани проекти и помагале на Нашата Општина.

Mavrovo ve Rostuşe Belediye Meclisi, bugünkü düzenlenen Meclis toplantısında, Turkiye, Elaziğ şehri ve bölgesinde olan depremin yüzünden hasar gören insanlarımıza, oy birligi ile alan meclis kararıyla 310 000 denar (5.000 yuro) yardımı verilmistir.