Градоначалникот, Претседателот на Советот, вработените во општинската администрација, учениците и учителите од Средното Општинско и сите Општински Основни Училишта денес на првиот ден од пролетта се вклучија во голема еколошка акција на скоро целата територија на општината, собирајќи го сметот на повеќе различни локации, исто така подржувајќи ја еколошката акција Македонија земја на цвеќето – земја на розата, засадија и рози за неколку локации. 

Со успешно реализирање на оваа акција, нашите граѓани уште еднаш потврдија дека општествените правила и обврски за заштита на природата се општо прифатени од страна на локалните жители од нашата општина.

eko akcija ako akcija 1