Универзалниот ровокопач кој беше доделен на Општина Маврово и Ростуше пристигна во Нашата општина кој заеднички ќе го користат и општините Дебар и Центар Жупа.

Општина Маврово и Ростуше преку единица за управување со Проектот за подобрување на општинските услуги, доби
Универзален ровокопач за повеќе намени – натоварувач со придружна опрема хидрауличен чекан и даска за снег од марка ХИДРОМЕК, модел ХМК 102Б, година на производство 2019.