С О О П Ш Т Е Н И Е !!!

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека Секторот за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Општина Маврово Ростуше и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ќе ги презентираат можностите и условите за користење на средстваста од новата ИПАРД Програмата 2014-2020 година замерките :

 

  • Инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства
  • Диверзификација на фармите и развој на бизнис (посебен акцент ќе се стави на рурален туризам) 

Презентацијата ќе се одржи на 06.04.2017во 16.00 часот во Салата на Советот на Општина Маврово Ростуше

Ги покануваме сите  заинтересираните земјоделци,занаетчии и стопанственици да присуствуваат на овој настан

 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство