На последниот работен ден за оваа календарска 2022 година градоначалникот Медат Куртовски најпрво ја посети детската градинка во Скудриње а потоа и неколку општински основни училишта.
Во сите основни училишта во општината на учениците им беа доделени новогодишни подароци. На сите ученици и наставници им честитаме за успешно завршеното прво полигодие и им посакуваме уште поголеми успеси во новата 2023 година.