Почитувани,

Во табелата подолу се наведени сите лица кои заклучно со 07.03.2021 година се пријавиле на конкурсот за Учество во својство на реонски инструктор/реонски попишувач на Пописот на населението, домаќинствата и становите на Република Северна Македонија за 2021 година.

За таа цел, на ден 11.03.2021 (четврток) во10 и во 12 часот во просториите на СОУ Маврово и Ростуше, со адреса во Ростуше ќе се одржи тестирање за реонски инструктори и попишувачи. На тестирањето задолжително е носење заштитна маска КН 95 како и потребните документи наведени во кокурсот. 

Amir Imeri Xhemil
Bedrija Sejdiu Bajram
Gezim Shaqiri Xheladin
Hasib Rashiti Shaban
Hesat Rashiti Shaban
Sami Rashiti Minir
Seldina Aliju Zafer
Selmin Ibraimi Sadula
Semire Ejupi Ersan
Shenol Ramadani Izet
Tasim Asani Redzep
Zuhra Ademi NurizijaIdrizi
Авмет салију Зидија
Александар Костиќ Томислав
Арзије Јонузи Мусо
Ашмет Изеири Идриз
Билге Сезаир Авни
Вахида Селмани Ешреф
Енес Муратоски Невзат
Ермин Лазими Исењ
Есмин Амети Фејзула
Илбер Имероски Аќиф
Илија Илиески Благоја
Јасмин Адемовски Музафер
Кемал Мавмути Фаик
Мелвин Иљази Агим
Мериха Хоџа ФуатA
Мерхан Рамадани Ќазим
Мерхуниса Сејдиу Муавмед
Октај Беќири Сенад
Самила Сулејмани Шаќир
Санида Рамаданоска Шефкија
Сулејман Хоџа Фуат
Фадил Џило Асан
ФАИК АБДИУ ЕНВЕР
Харис Мурати Решат
шенѓул фето шеќим
Luan Atipi Atip
Fatlum Atipi Luan
Nurije Atipo Bajram
Hatice Muçi Beytula
FARI SEFERI SHUKRI
Jasin Atipo Luan
Akim Dzemovski Bedri
Goce Lickovski Slobodan
Џила Мавмути МуавмедМавмути
Alil Rexhepi Adem
Mirlinda Rexhepi Muadin
Селмедина Дервишоска Сефер
Enes Rexhepi Alil
Ersa Rexhepi Alil
Зоран Цветановски Томислав
Мусамед Јашаровски Абдија
Весна Јаневска Сефер

Со почит,

Комисија на пописен реон бр. 30

Општина Маврово и Ростуше