С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се соопштува локалното население на Општина Маврово и Ростуша и сите заинтересирани страни дека на ден 17.07.2013  година(Среда), со почеток во 15.30 часот во просториите на салата на Советот  на Општина  Маврово и Ростуша, од страна на преставници на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – Тело за управување со ИПАРД (предпристапни фондови на Европската Унија), ќе се одржи инфо ден  со што локалното население на Општина Маврово и  Ростуше ќе има можност да се  запознае со можностите  и  активните  програми на  агенцијата, за                                искористување на Предпристапните фондови на ЕУ.

Пожелно е да има поголемо присуство од страна на локалното население при што ќе има можност да се постават и конкретни прашања.

 

Општина Маврово и Ростуша

                                                           Градоначалник

                                                         Мукрем Мехмеди