Советот на Општина Маврово и Ростуше ја одржа шесттата седница со која претседаваше Претседателот на Советот Алил Алили.
На оваа седница беа усвоени завршните сметки на Средното Општинско Училиште, Основните Општински Училишта како и усвоена е завршната сметка на Јавното Комунално Препријатие.
Исто така беа именувани нови членови во Младинскиот и Локалниот Совет за превенција.