Директорот на ОУ Блаже Конески, Амзо Ахмедоски во соработка со Градоначалникот, Мукрем Мехмеди и Советот на Општината целосно се сменети прозорите и вратите во ПОУ во с. Аџиевци со што се постигна очекуваната енергетска ефикасност, односно полесно затоплување на просториите на училиштето. Ова е уште еден доказ дека се води сметка за подеднакво подобрување на условите за настава на сите ученици во сите училишта на територијата на локалната самоуправа.
DSC_0459
DSC_0464