Сменети прозорите во ОУ Јосип Броз Тито во с. Врбјани.
Со сменувањето на прозорите во училиштето се подобрува енергетската ефикасност во објектот како и условите за учење и работа во оваа образовна институција.
Градоначалникот Медат Куртовски, претседателот на Советот Алил Алили и директорот на училиштето Анес Ахмети го посетија училиштето каде разговараа со учителите од ова училиште за идните чекори кои треба да се превземаат за подобрување на условите за настава во ова училиште.