Select Page

Службен гласник

Службен гласник

Програми и Одлуки 2014

Годишна Програма - Општина Маврово и Ростуше 2015 14-Одлука за КОМУНАЛИИ-2014 14-ПРОГРАМА за израб. на урб . план.-2014 год. 14-Програма за продажба на град. земј.- 2014 14-Програма за уредување на градежно...

Службен Гласник 2014

Службен Гласник 2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 12-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 11-2014    -     fizibiliti22 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 10-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 9 -2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 8-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 7-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 6-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 5-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 3-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 2-2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ...

Службен гласник 2013

Службен гласник 2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 14-2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 13-2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 12-2013 7-АКЦИОНЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА PRIORITETNI STRATE[KI CELI I AKTIVNOSTI НА КОМИСИЈА ZA EDNAKVI МОЖНОСТИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША број -11-2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША број -10-2013 Службен Гласник број 9 - 2013 Службен Гласник број 8 - 2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 07-2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА 6-2013 Службен гласник број 1-2013 на...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking