СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 1-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 2-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА OПШТИНА 3-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА OПШТИНА 4-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА OПШТИНА 5-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА OПШТИНА 6-2015

 

СЛУЖБЕН-ГЛАСНИК-7-2015

СЛУЖБЕН-ГЛАСНИК-8-2015

СЛУЖБЕН-ГЛАСНИК-9-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА 10-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА 11-2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА 12-2015

СТАТУТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ _ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ_