Општина Маврово и Ростуше согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:


Фикрет Ибраими
1254 с. Ростуше, Општина Маврово и Ростуше.
Тел: 075380171
тел.бр 042-478-814

Маил:mavrovorostuse@yahoo.com
Маил: fikretibraimi@hotmail.com

Годишен извештај