Петок, 7 Ноември во 13:00 часот кај Мостот Елен Скок ќе има промоција на наслеството на Дебар и Река по повод заедничките активности за зачувување и промоција на културното и природно наслество на регионот.

На настанот ќе присуствуваат и Градоначалниците на Општина Маврово и ростуша Мукрем Мехмеди и Општина Дебар Ружди Љата и Директорот на Управата за заштита на културното наслество при Министерството за Култура, Виктор Лулчиќ.

debar i reka